Hibridi, gorive ćelije, koncepti za slobodu kretanja ljudi