Claudia Kovačić potvrđuje - bio je to dobar posao u Baranji