Vozi samo na struju i ima lak koji svijetli u mraku