Kolekcionarski M3 serija E30 iz 1989. je na dražbi