Prošlu je godinu, nažalost, obilježio ponovni rast broja poginulih u prometu