Jedan krug kroz Monte Carlo s najvećim od najvećih