Skandal: Računalni virus na nekoliko dana ugasio kamere za nadzor brzine