Italija: Kolekcionarskih 5 eura sa znakom Fiata 500 u čast 60. godišnjice