Svjetski lider: Pola automobila u Norveškoj su električni ili hibridni