RUSIJA: Kad stegne poledica, ova cesta postaje lunapark