Jedan od glavnih sponzora u F1 oživljava uspomene na Sennu