Zanemario znakove pa autobusom od 35 tona iskrivio most