'Radim 16 sati, ali sve je to dio strasti koja me zaista pokreće'