Cijena stila: Posebna prednja maska za Aston Martin košta 34.500 eura