Sportski nabrijan ima veću snagu i performanse, a manje troši