Sjećate li ovog mehaničara? Totalno uništeni Lambo sada izgleda kao nov