Kompakti koji se prodaju kao alva, traži se primjerak više