Automatik po diskontnoj cijeni: Corsa u neobičnoj kombinaciji