Najbrži ikada: Kako će izgledati McLarenov 1,9 mil. eura vrijedan hiperauto?