Čudovišta koja su iskušavala granice vožnje na četiri kotača