Odobravate li ovo? Preradili Ferrari 308 GTS u električni auto