Mazda ekološki prihvatljivija nego većina električnih automobila