Elektroauti Kinu osvajaju zapravo radi smanjenja uvoza skupe nafte!