Hrvatski dvojac prvi je električnim autom prešao Saharu