Točne lokacije: Novih 29 kamera izmjenjivat će se na 85 adresa