Odgovor na pothvat Elona Muska: Tesla je u svemiru a Škoda u Marsu