Alternativni pravci: Evo kojim putevima izbjeći gužve na putu ka moru