Svjetla danju više nisu obvezna, ali ne za vozače mopeda i motocikala