Domišljat način plaćanja: Kupio auto sa 66 vreća punih kovanica