Čist k'o hibrid, lijep k'o slika. Specijalna serija Black