Zapostavljena i bez potpora, a postiže vrlo dobre rezultate