Početna Impressum

Impressum

Telefon za čitatelje: 01 2424 242

Glavni urednik

Dubravko Kolarić

 

Novinari:

Ivan Hruškovec

 

Marketing:

Sanja Lukac

 

Redakcija

tel: 01 6069 500

fax: 01 6069 660

email: redakcija@24sata.hr

Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge za pitanja koja se odnose na Akt o digitalnim uslugama: zona@24sata.hr
Komunikacija sa prethodno navedenom jedinstvenom kontaktnom točkom moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku. 
Kada nam se obraćate, molimo Vas da navedete naziv tijela u čije ime nas kontaktirate, kao i naziv adrese elektroničke pošte za kontakt u slučaju da Vam moramo postaviti pitanje, osim ukoliko su navedene informacije već obuhvaćene u Vašem potpisu elektroničke pošte.

Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za sve upite primatelja usluga: zona@24sata.hr

Fotografija:

Pixel Media d.o.o.

www.pixsell.hr

 

Izdavač

24sata d.o.o. za nakladničku djelatnost

Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb

MB: 3224945

OIB: 78093047651

PDV broj: HR78093047651

MBS: 08005163, Trgovački sud u Zagrebu

ŽR: 2360000-1101359760, Zagrebačka banka, Paromlinska 2, Zagreb

 

Temeljni kapital društva iznosi 13.010.400,00 HRK i u cijelosti je uplaćen

www.24sata.biz

 

Uprava

Direktor Zoran Turković

Direktor Goran Gavranović

 

Tiskani mediji

Maja Pecotić, direktorica

 

Oglašavanje

Marcela Rukavina, direktorica

tel. 01/6069 176

fax. 01/6069 600

e-mail: oglasi@24sata.hr

 

Marketing

Ante Franotović, direktor marketinga

e-mail: marketing@24sata.hr

01/6069 684

 

Digital development and performance

Dragan Jeličić, direktor