Početna 26 pregleda

Pravila nagradnoga natječaja Croduxa i Auto starta

Natječaj

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “ Crodux i Autostart vas vode na Motor Show u Ženevu!“

(u daljnjem tekstu: Pravila)
Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve Sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u Pravilima.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka Nagradnog natječaja ” Crodux i Autostart vas vode na Motor Show u Ženevu!“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) su Crodux naftni derivati dva d.o.o. i 24 sata d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 12. veljače 2018. u 10.00 h do 28.02.2018. u 10.00h, dok će imena 5 dobitnika biti objavljena na Internet stranicama i Facebook stranici Croduxa te Autostarta, najkasnije 01. ožujka 2018. do kraja dana.

ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Sudionici Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručena slijedeća nagrada:

• 5 x prijevoz zrakoplovom na relaciji Zagreb-Ženeva-Zagreb 09. ožujka 2018. + zrakoplovne pristojbe + ulaznicu za sajam Geneva International Motor Show 2018 za dvije osobe

Putno osiguranje nije uključeno u nagradni fond.

U slučaju otkazivanja puta, Organizator puta ponudit će zamjenski put u istoj vrijednosti. U slučaju spriječenosti dobitnika, nagrada se može prenijeti na drugu osobu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora Nagradnog natječaja prema dobitnicima.

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja Nagradnog natječaja koji posjeduju Facebook profil.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju:

• zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća),

• osobe koje su izravno uključene u pripremu Nagradnog natječaja i proglašenje pobjednika,

• sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Nagradni natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji.

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je u za to predviđenu, Foto Aplikaciju na Facebook stranici Croduxa ili portalu Autostart.hr, uploadati što originalniji selfie na Crodux benzinskom servisu.

Sudionik Nagradnog natječaja slanjem fotografije potvrđuje da predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica ili drugih izvora.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, i sl.) bit će odmah isključeni iz Nagradnog natječaja.

Sudionici koji sudjeluju na Nagradnom natječaju imaju mogućnost prijaviti maksimalno 1 fotografiju uz opis, isključivo putem Foto aplikacije tijekom trajanja Nagradnog natječaja. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje pruže, pohrane i koriste u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

U sklopu Nagradnog natječaja, od strane Sudionika Nagradnog natječaja, bit će odabrano 5 dobitnika koji su poslali najorginalnije prijave, tj. fotografije s najviše prikupljenih glasova Sudionika.

Nagrađeni mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u Nagradnom natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 4. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 5.

Imena Sudionika koji osvajaju nagradu, bit će objavljena na Facebook stranici Crodux i Internet stranicama Crodux-a i Autostarta , a datum objave je najkasnije 01. ožujka.2018 do kraja dana.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja:

1. Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama Nagradnog natječaja

2. Ako Sudionik pošalje fotografiju na koji nema pravo korištenja

3. Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka

4. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti

5. Ukoliko jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Nagradnog natječaja

6. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u Nagradnom natječaju

7. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata

8. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

ČLANAK 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovi osobni podaci i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju svi Sudionici koji učitaju fotografije u Foto aplikaciju Crodux Facebook stranice su suglasni da Organizator te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (http://www.crodux-derivati.hr) te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Prihvaćanjem ovih Pravila, Sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog Nagradnog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude tvrtki grupacije Crodux.

Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja e-mail poruka, pismenim zahtjevom na e-mail info@crodux-derivati.hr

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju, a to su isključivo: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona i adresa elektroničke pošte. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Administrator se obvezuje da navedene podatke o Sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem web stranice www.crodux-derivati.hr., te na FB stranicama Croduxa i Autostarta.

Članak 13. NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem Facebooka s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon, e-mail) u roku od 24 sata od objave dobitnika.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 24 sata od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati. U tom slučaju nagrada će biti dodijeljena prvom slijedećem Sudioniku s najvećim brojem glasova.

Članak 14. NEPODIJELJENE NAGRADE

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manji broj Sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnom natječaju sudjelovalo Sudionika.

Članak 15. ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane Sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu Sudionika ili treće osobe;

• (ne)funkcioniranje Interneta, i http://www.crodux-derivati.hr i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

• ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;

• Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

U Zagrebu, 8. veljače 2018.

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. i 24 sata d.o.o.

Komentari 0

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi u raspravu.